HOME > 정보마당 > 에너지/기후변화
제목 침묵의 살인자 미세먼지OUT, 화력발전소OUT, 국민건강 OK 글로벌에코넷 기자회견
작성자 관리자
작성일자 2021-08-21
조회수 76

글로벌에코넷

 

침묵의 살인자 미세먼지OUT, 화력발전소OUT, 국민건강 OK

                              ○ 일 시 : 2017 년 4월 18일 (화) 11 : 00

                             ○ 장 소 : 광화문광장

 

 


 

 


 

                               글로벌에코넷 김선홍 상임회장 기자회견 낭독

 


 

                        글로벌에코넷 김선홍 상임회장 기자회견 낭독

 

첨부파일