HOME > 정보마당 > 해양환경
제목 한강수계 상.하류 수질보전을 위한 민간협력 큰모임 환경부 정연만 차관외 축사 행사
작성자 관리자
작성일자 2016-09-19
조회수 260

 

한강수계 상.하류 수질보전을 위한 민간협력 큰모임

 

 ○ 일 시 : 2015년 9월 19일(토) 10 : 00

○ 장 소 : 한강잠실공원

○ 행 사 : 한강수계 상.하류 수질보전을 위한 민간협력 큰모임

 

 


            정연만 환경부 차관 환영사

 

 


 

                          원경희 이천시장 축사

 


            특별대책지역 수질보전정책협의회 회장 축사

 

 

첨부파일