HOME > 에코넷i-NEWS > 뉴스
제목 김선홍글로벌에코넷 상임대표 4자 선제적 조치합의는 2016년 수도권매립지종료를 학수고대한
작성자 관리자
작성일자 2016-01-09
조회수 335

 

김선홍글로벌에코넷 상임대표

 

4자 선제적 조치합의는 2016년 수도권매립지종료를 학수고대

 

서구민의 희망을 송두리째 앗아같다 (남인천방송)

 

2015.1.13보도

 

 

http://blog.naver.com/nibnews_/220239045823

 

 

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 첨부파일